Toezicht op de Sociale Wetten (TSW)

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg

TSW

 

 

 

 

 

De directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg (WASO) heeft als belangrijkste kernopdrachten:

  • de verdediging van de individuele en collectieve rechten van de werknemers;
  • de controle op het naleven van de regels over jaarlijkse vakantie;
  • het bevorderen van de sociale dialoog en de werking van de overlegorganen;
  • de bestrijding van de sociale dumping.

Meer dan 60 % van de activiteit wordt aan deze kernopdrachten besteed. Omdat deze opdracht ook past in het grotere geheel van het behoud van de leefbaarheid van onze sociale zekerheid werkt TSW ook mee aan de bestrijding van de sociale fraude en de mensenhandel.

In verband met deze materies en overeenkomstig de internationale verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) moet TSW informeren, bemiddelen, toezicht uitoefenen op de reglementering , inbreuken regulariseren en in laatste instantie sanctioneren via het opstellen van pro Justitia’ s.

TSW is territoriaal, over 22 fysieke locaties, georganiseerd in een aantal externe directies verspreid in het Vlaams, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap.

De dienst heeft bovendien gespecialiseerde cellen opgericht:

  • Voor het toezicht op gedetacheerde werknemers en buitenlandse bedrijven (arbeidstijden, lonen, enz…);
  • Voor het toezicht op vervoersbedrijven (rijtijden, arbeidstijden, lonen);
  • Voor het toezicht op de ondernemingsraden.