#EU4FairWork Campaign

EU4FairWork

 

 

 

Uit een bevraging van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) blijkt dat er naast controle meer aandacht moet komen voor preventie. Om hieraan tegemoet te komen heeft de SIOD zich ingeschakeld binnen een Europese Campagne georganiseerd door het Platform Zwartwerk (Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 - actie 48).

De SIOD en de sociale inspectiediensten nemen actief deel aan de werking van het Platform. Het Europees platform tegen zwartwerk bevordert de samenwerking tussen EU- landen. Belangrijk hierbij is dat niet alleen wordt gewezen op het belang van het uitvoeren van effectieve controles op het terrein maar eveneens in te zetten op preventieve maatregelen. Het Europees platform verbindt diverse inspectiediensten met elkaar om o.a. informatie en goede praktijken uit te wisselen, te leren van elkaar en samen kennis te ontwikkelen, nauwere grensoverschrijdende samenwerking en gezamenlijke activiteiten aan te gaan.

Het Platform zwartwerk plant in 2020 zijn eerste gemeenschappelijke preventieve actie inzake zwartwerk ooit. De nadruk zal liggen op de voordelen van aangegeven werk. Het is een Europese campagne die bestaat uit enerzijds een sociale mediacampagne en anderzijds een actieweek.

Update juli 2020: De COVID-19-crisis heeft een impact zonder weerga. De diensten worden ingeschakeld om het socio-economische aspect van de crisis te handhaven. De beschikbaarheid voor andere kerntaken valt weg en crisistaken gaan voor. De organisatie van zowel de kern- als crisistaken wordt beïnvloed. De SIOD analyseert, op vraag van het Strategisch Comité, momenteel de impact van de crisis op de uitvoering van het Actieplan 2020 en de sociale fraudebestrijding in haar geheel. Hierdoor wordt de Europese Campagne wat anders georiënteerd:

De campagne wordt verlengd van maart t.e.m. oktober 2020. De Week of Action vond plaats eind september van 21 t.e.m. 25 september 2020. De acties tijdens deze week moeten ook herdacht worden.

De Roadshow met de Federal Truck kan, gezien haar agenda verplichtingen, niet zomaar verplaatst worden. De Truck heeft +/- de helft van de geplande scholen kunnen bezoeken. De actie werd heel positief onthaald en is voor herhaling vatbaar.

Ook de aangekondigde controles (flitsacties) in de HORECA-sector, die geconfronteerd is geweest met een verplichte sluiting, zullen niet hernomen worden tijdens de Week of Action.

De SIOD en haar partners denken momenteel na om de initieel geplande Joint Inspections met buitenlandse delegatie tijdens de week of action te plannen. Een mogelijkheid kan zijn om te werken via Concerted Actions binnen enkele concrete dossiers. Deze actie moet evenwel nog bevestigd worden.

Diensten

 

 

 

 

Diensten