Guidelines transportsector

NIEUWE VERSIE 28/03/2024
Met het oog op de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping in de sector hebben de sociale partners en de regering op 21 februari 2024 een Plan voor Eerlijke Concurrentie in de transportsector ondertekend.
Deze Guidelines Transportsector werden opgesteld met als doel het formuleren van duidelijke richtlijnen voor zowel de (transport)ondernemingen als voor de sociale partners.
Alle betrokken inspectiediensten passen deze richtlijnen op een uniforme wijze toe zodat een gelijk speelveld gecreëerd wordt dat van toepassing is voor alle spelers binnen de transportsector.