Studie impact COVID-19

Studie naar de impact van de COVID-19 crisis op de werking van de federale sociale inspectiediensten

De COVID-19-crisis heeft wereldwijd een impact zonder weerga (gehad) op de gehele maatschappij. In de loop van 2020 en 2021 werden analyses uitgevoerd door SIOD over de activiteiten van de sociale inspectiediensten tijdens de sanitaire crisis, deze analyses werden verzameld in het Rapport COVID-19. Immers, ook de inspectiediensten hebben hun werking moeten aanpassen in functie van de pandemie. Zo werden bijvoorbeeld bepaalde diensten bevoegd voor het toezicht op de Corona-preventiemaatregelen, op de (tijdelijke) Corona-steunmaatregelen, moeten specifieke richtlijnen gevolgd worden in de omgang met gecontroleerde werkgevers en werknemers (bv. voldoende afstand) en verloopt de communicatie met collega’s en andere diensten vaak digitaal.

In uitvoering van actie 2 van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 werd daarbovenop een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de impact van de COVID-19-crisis op de werking van de sociale inspectiediensten. De studie ging na hoe sociaal inspecteurs en hun leidinggevenden de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 hebben ervaren, hoe positieve ervaringen gestimuleerd kunnen worden, om lessen te kunnen trekken voor de omgang met toekomstige crises. Hiertoe combineerde deze studie verschillende onderzoeksmethoden, namelijk literatuur- en documentanalyse, 41 diepte-interviews, survey(experiment) bij 456 respondenten en focusgroepen met 30 deelnemers.

U kan de resultaten en bevindingen nalezen in een volledig onderzoeksrapport of in een korte samenvatting met de voornaamste bevindingen en praktische aanbevelingen.