Vorming

IGO

Om tot een volwaardig kenniscentrum te kunnen evolueren, zijn opleiding en vorming onontbeerlijk.

Een van de missies van SIOD is dan ook de nodige initiatieven te nemen om de lacunes op het vlak van opleiding en vorming van inspecteurs op te sporen en te verhelpen.

Hiertoe werd een protocol afgesloten tussen het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en de SIOD om de nodige synergiën te creëren en een duurzame samenwerking te realiseren.

Concreet betekent dit onder meer dat het IGO in functie van haar mogelijkheden, opleidingen te ontwikkelen op vraag van de SIOD. Opleidingen op maat van de sociale inspecteurs worden zo gerealiseerd waaronder o.a. het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen en een opleiding sociale dumping bestaande uit een 10-tal modules.

Parallel bekijken SIOD en IGO samen op welke manier de ontwikkeling van kennismanagementtools en het uitwisselen van ervaringen en informatie kan uitgebouwd worden.