Kenniscentrum

De omvang van sociale fraude is moeilijk te berekenen. Er bestaan diverse schattingen omtrent de omvang van de zwarte economie.

Om haar missie te kunnen uitvoeren wordt een Kenniscentrum ontwikkeld binnen de SIOD, waarbij zowel de interne (SIOD, inspectiediensten) als externe expertise (universiteiten en andere onderzoekscentra) wordt gebundeld en gevaloriseerd. Het Kenniscentrum wil een evidence-based strategie ontwikkelen om illegale arbeid en sociale fraude aan te pakken. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling van kennis omtrent sociale fraude, maar ook omtrent preventie-, detectie-en controletools en de werking van sociale inspectiediensten.