30 juli, Werelddag tegen de mensenhandel

De Blue Heart Campaign van de UNOCD (United Nations Office on Drugs and Crime) vraagt extra aandacht voor de wereldwijde problematiek van mensenhandel en roept overheden, bedrijven en burgers op om hiertegen actie te ondernemen.

De strijd tegen de mensenhandel, economische uitbuiting en omstandigheden die ingaan tegen de menselijke waardigheid vormt voor de SIOD en de bevoegde inspectiediensten een topprioriteit, die staat opgenomen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2019.

De gerichte controles, onder toezicht van de referentiemagistraat, omvatten eveneens een informerende rol naar de slachtoffers van mensenhandel toe. Zij worden op hun rechten gewezen, bijvoorbeeld om niet-betaalde lonen te recupereren, en worden naar erkende opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel doorverwezen.