#EU4FairWork

Uit een bevraging van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) blijkt dat er naast controle meer aandacht moet komen voor preventie. Om hieraan tegemoet te komen heeft de SIOD zich ingeschakeld binnen een Europese Campagne georganiseerd door het Platform Zwartwerk (Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 - actie 48).

De SIOD en de sociale inspectiediensten nemen actief deel aan de werking van het Platform. Het Europees platform tegen zwartwerk bevordert de samenwerking tussen EU- landen. Belangrijk hierbij is dat niet alleen wordt gewezen op het belang van het uitvoeren van effectieve controles op het terrein maar eveneens in te zetten op preventieve maatregelen. Het Europees platform verbindt diverse inspectiediensten met elkaar om o.a. informatie en goede praktijken uit te wisselen, te leren van elkaar en samen kennis te ontwikkelen, nauwere grensoverschrijdende samenwerking en gezamenlijke activiteiten aan te gaan.

Het Platform zwartwerk plant in 2020 zijn eerste gemeenschappelijke preventieve actie inzake zwartwerk ooit. De nadruk zal liggen op de voordelen van aangegeven werk. Het is een Europese campagne die bestaat uit enerzijds een sociale mediacampagne van maart t.e.m. juni. En anderzijds een actieweek (16 t.e.m. 22 maart).

Volgende acties liggen al vast:

  • Roadshow Federal Truck naar 3e graad studenten van technische en beroepsscholen
  • Flitscontroles in de Horeca tijdens de actieweek (actie 8)
  • Gemeenschappelijke acties/ staff exchanges met andere EU-Lidstaten tijdens de actieweek

diensten1_nl.png