Jaarverslag sociale fraudebestrijding

2018 (nieuw)

In 2017 werd een project gelanceerd voor de professionalisering van de opvolging en meten van inspanningen op vlak van sociale fraudebestrijding en het aanreiken van methodieken en aanbevelingen om de geprofessionaliseerde monitoring verder te zetten in de toekomst.

Het jaarverslag van Sociale fraudebestrijding 2018 is gestructureerd per pijler, en bevat dus drie hoofdstukken:

  • Monitoring van strategische indicatoren (KPI's)
  • Monitoring van het Actieplan en operationele indicatoren
  • Monitoring van de fincanciële resultaten