Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2019

2019 (nieuw)

In 2017 werd een project opgestart voor de professionalisering van de opvolging en het meten van de inspanningen op vlak van sociale fraudebestrijding en om methoden en aanbevelingen te verstrekken voor een verdere professionalisering van het toezicht naar de toekomst toe. 
Net als in 2018 heeft de SIOD in 2019 dit jaarlijkse evaluatieverslag, met de bijdrage van de verschillende betrokken actoren, verder uitgebreid.

In het jaarverslag Sociale Fraudebestrijding 2019 worden de resultaten van de 3 pijlers toegelicht:

  • Pijler 1: Monitoring van de 33 strategische indicatoren (KPI's) opgevolgd in 2019 (+12)
  • Pijler 2: Monitoring van het Actieplan 2019
  • Pijler 3: Monitoring van de fincanciële resultaten

2018 (archief)

Het jaarverslag van Sociale fraudebestrijding 2018