Presentatie perceptiemeting sociale fraude

perceptie

In uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding werd een perceptiemeting sociale fraude(bestrijding) – inclusief een evaluatie van het Charter Ondernemingen – uitgevoerd. Op donderdag 2 februari 2023 werden de resultaten van deze perceptiemetingen toegelicht door de onderzoekers aan de sociale partners (ABC, HRZKMO en NAR). Deze evaluatie is een illustratie van een mooie samenwerking tussen de SIOD, de DAV (Meetbureau - Universiteit Hasselt), de sociale inspectiediensten en de sociale partners. In een vervolgtraject wordt met onze stakeholders onderzocht hoe we verder aan de slag gaan met de resultaten van de studie.

Share this page