Nieuws

[16/01/2020] Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding werd gepubliceerd. Lees meer...

[13/11/2019] Ondertekening kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ - structurele samenwerking tussen Federale Gerechtelijke Politie en de RSZ, het RSVZ, de FOD WASO, het RIZIV en de RVA in concrete dossiers: een belangrijke stap voorwaarts. Lees meer...

[16/10/2019] Europese Arbeidsautoriteit (ELA) van start. Op woensdag 16 oktober 2019 werd de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority – ELA) officieel geopend. Lees meer...

[30/09/2019] Op 1 september 1983 trad dhr. Schatteman in dienst als sociaal inspecteur bij het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO. Vanaf 1 juli 2004 nam hij de taak van secretaris op zich bij het Federaal Coördinatiecomité en de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude - de voorloper van de SIOD - en oefende dit verder uit tot aan zijn pensionering op 1 oktober 2019. 

Daarnaast nam de SIOD afscheid van dhr. Jacobs, die zijn carrière binnen de FOD WASO verder zet.

De collega’s danken hen voor hun trouwe dienst en bijzondere collegialiteit.

siod_groepsfoto.jpg

[30/07/2019] Werelddag tegen de mensenhandel. Lees meer...

[19/06/2019] Bezoek delegatie uit Cyprus aan de SIOD en de sociale inspectiediensten op 19 en 20 juni 2019. Lees meer...