Charter met ondernemingen

Publication date: 
27/11/2018 - 21:00

In 2018 werd het Charter Ondernemingen ondertekend door de SIOD, vijf federale sociale inspectiediensten en hun voogdijministers enerzijds en de representatieve werkgevers-en zelfstandigenorganisaties in de Groep van 10 anderzijds. Het Charter beoogt bij te dragen tot goede en efficiënte sociale inspecties in de strijd tegen de sociale fraude door het identificeren van een aantal transversale principes zoals discretie en vertrouwelijkheid. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wederzijds respect en professionalisme, preventie en informatie, en handhaving en sanctionering.
Er wordt voorzien in een jaarlijkse evaluatie van het Charter.