Flitscontroles

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. 

UPDATE: groene sectoren: juni 2021

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021, wordt in de maand juni een nationale flitscontrole georganiseerd in de groene sectoren.

Deze flitscontrole in de groene sectoren kadert dit jaar niet alleen in de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraude 2021 maar krijgt dit jaar ook een Europese dimensie.

ELA  voert in 2021 een campagne inzake de seizoensarbeid (met specifieke focus op de agri-food sector). Deze actie is te vergelijken met de  actie “#EU4FairWork” van 2020. In dit kader heeft ELA aan alle lidstaten gevraagd om in de periode juni – september specifieke controles in deze sector te organiseren. De focus zal voornamelijk gelegd worden op zwartwerk, verblijfs- en arbeidsvergunningen en de van toepassing zijnde COVID19 – maatregelen.

Zoals het past in een nationale flitscontrole wordt de nadruk voornamelijk gelegd op “coaching en preventie” maar zullen de zwaarwichtige inbreuken evenwel ook effectief gesanctioneerd worden.

De folder rond seizoenswerk in de land- en tuinbouw kunt u hier terugvinden (beschikbaar in meerdere talen). 

Bijkomende informatie m.b.t. de ELA – campagne kunt u ook vinden op : https://www.ela.europa.eu/news/safeguarding-seasonal-workers-rights-european-labour-authority-takes-action.

SIOD ontwikkelde ter auto – evaluatie voor de werkgevers een algemene checklist groene sectoren.  De werkgevers kunnen deze checklist gebruiken om zich maximaal voor te bereiden op een bezoek van de sociaal inspecteur.  

Tijdens de flitscontrole in de groene sectoren zullen de sociaal inspecteurs blijvend aandacht aan de COVID maatregelen besteden. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt:

De checklist COVID-19 (sanitaire maatregelen) kunt u hier terugvinden.

De checklist COVID-19 (sanitaire maatregelen) specifiek voor de dienstenchequebedrijven kunt u hier terugvinden. 

In 2021 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd:

  • Januari + februari: COVID-controles verplichting tot tele(thuis)werk
  • Maart: Schoonmaaksector
  • Mei: Elektrotechnische- en bouwsector
  • Juni: Land- en tuinbouwsector
  • (eind) Augustus: Carwash- grootsteden
  • September: Vleessector

Share this page