Programmawerking

De maatschappij wordt steeds meer met complexe fraudefenomenen- en constructies geconfronteerd. Om deze efficiënt aan te pakken, dient er multidisciplinair en integraal opgetreden worden. Om deze holistische benadering te optimaliseren verkent de SIOD nieuwe governance-technieken. Hiertoe is in 2020 gestart met de introductie van programmawerking.

Programmawerking houdt in dat verschillende projecten worden uitgebouwd waarbij door interne coherentie en synergieën wordt toegewerkt naar overkoepelende strategische doelstellingen. Door een onderlinge logische samenhang te creëren tussen verschillende projecten wordt gestreefd naar het realiseren van een maatschappelijke impact. Door projecten en activiteiten op een gecoördineerde manier te beheren wordt een meerwaarde gecreëerd die niet behaald zou kunnen worden indien projecten individueel beheerd zouden worden.

Een programma is verder niet alleen wenselijk om de specialistische kennis (experten) bij elkaar te brengen maar ook omwille van de bestuurlijke complexiteit, nl. het samenbrengen en coördineren van verschillende actoren rond een specifiek gemeenschappelijk doel.

Om SIOD bij te staan in de organisatie en implementatie van programmawerking, wordt er nauw samengewerkt met experten ter zake. Zo werden bijvoorbeeld door het Kenniscentrum twee (waarvan een online) Masterclasses georganiseerd rond programmawerking:

  1. 11 september 2020: theoretische duiding omtrent programmawerking door de UGent (prof. dr. Jelle Janssens en prof. dr. Tom Vander Beken) en voorstellingen van best practices door de Inspectie SZW (Nederland), de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en de RSZ; 
  2. 27 november 2020: theoretische duiding rond multidisciplinaire aanpak van sociale dumping door UGent (prof. dr. Yves Jorens) en voorstellingen van best practices door het Ministerie van Werk in Frankrijk, ELA, TSW en DAG.

Ook de actieve input tijdens de masterclasses van de andere federale en sociale inspectiediensten en vertegenwoordigers van Justitie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van programmawerking.