#EU4FairConstruction NL

Van 17 oktober 2023 tot 31 maart 2024 organiseert de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in samenwerking met de lidstaten de campagne “EU 4 Fair Construction”. Tijdens deze campagne ligt de focus op de bouwsector, die met ongeveer 13 miljoen tewerkgestelde werknemers in ongeveer 3 miljoen bedrijven de grootste industriële werkgever van de EU is.

De focus van de campagne ligt hoofdzakelijk op de rechten en plichten van werknemers en ondernemingen de bouwarbeiders worden gedetacheerd naar een ander EU land. Middels allerlei publicaties en video’s wil men trachten een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Uniek daarbij is dat we in België niet alleen de inspectiediensten bij deze informatiecampagne betrekken, maar dat ook de sociale partners uit de bouwsector hun medewerking verlenen, onder het motto “Samen bouwen aan een eerlijke sector.”

Hieronder vindt u de ELA folder in de diverse talen.