Protocollen

Plannen voor een Eerlijke Concurrentie (PEC) - nieuwe versies 21/02/2024

Een Plan voor Eerlijke Concurrentie is een akkoord tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties en de bevoegde administraties met concrete maatregelen om de sociale fraude in de betrokken sectoren aan te pakken en de eerlijke concurrentie te bevorderen.

De nieuwe Plannen werden plechtig ondertekend op 21 februari 2024. 

Archief

Samenwerkingsakkoorden (SA)

In een samenwerkingsakkoord verbinden de sociale partners en de Belgische overheid er zich toe om de samenwerking verder te ontwikkelen, via een gemeenschappelijke strategie en met respect voor de wetgeving, rechtszekerheid en eerlijke concurrentie. De strijd tegen de sociale fraude wordt geoptimaliseerd door efficiëntere controleacties door de inspectiediensten en het ter beschikking stellen van de kennis en ervaring door de organisaties.

Samenwerkingsprotocollen

Internationale verdragen

Gemengde ondersteuningscel

Het samenwerkingsprotocol richt een gemengde ondersteuningscel op die zich specifiek op de bestrijding van de georganiseerde sociale fraude toelegt, naar analogie met de ondersteuningscel tegen de btw-carrouselfraude die sinds haar oprichting in 2001 positieve resultaten opleverde. De ondersteuningscel omvat sociaal inspecteurs en politieagenten.